s

PRIVACY STATEMENT

Ravintola Siro ja sen henkilökunta ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja voidakseemme vastaanottaa ja käsitellä varauksia sekä tarvittaessa ottaa asiakkaisiimme yhteyttä.

Tässä tietosuojalausekkeessa selvitämme tarkemmin millaisia tietoja käsittelemme, mihin tarkoituksiin tietoja käytämme sekä mikä on käsittelyn oikeusperusta.

Keräämämme tieto on tyypillisesti yleisiä yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai tietoja tehdyistä varauksista, palautteista tai yhteydenotoista. Tietoihin kuuluvat myös suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä tietoja mahdollisista allergioista tai ravintolalle esitetyistä toiveista. Tiedot saamme joko suoraan asiakkaalta tai muun yhteydenoton kautta.

Käsittelemme tietoa, mahdollistaaksemme palveluiden toteuttamisen. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme tai ottaa asiakkaisiin yhteyttä  henkilötietoja käsittelemättä. Näissä tapauksissa käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen ja pyrimme tietoja kerätessä  informoimaan pakollisista tiedoista sopimusehtojen täyttämiseksi.

Suostumuksen perusteella voimme käsitellä tietoja suoramarkkinoinnissa.

Lain velvoittamana saatamme säilyttää valikoituja henkilötietoja noudataaksemme
kirjanpito- tai muuta lainsäädäntöä ja tiedonkäsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän tekemäsi  varauksen tai vierailusi jälkeen. Ajan umpeutuessa karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin kunnes asiakas kieltäytyy vastaanottamasta markkinointiviestejä. Asiakkaan kieltäytyessä markkinointiviestien vastaanottamisesta, eikä muita käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista taataksemme kiellon noudattamisen.
Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajan tasalla  poistamalla tai päivittämällä vanhentuneita tietoja. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan pyytämällä tietojen poistamista. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa tallennetut henkilötiedot ja asiakkaan ja pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Asiakas voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan.

 Halutessaan asiakas voi koska tahansa kieltää henkilötietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan.

Asiakas voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan. 

Asiakas voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille tahoille, lukuun ottamatta viranomaisia ja perintäyhtiöitä.
Palveluntarjoaja voi  luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, kolmansille osapuolille, mikäli palveluntarjoajalla on siihen asiakkaan suostumus. Mikäli yritys myydään, fuusioituu tai muutoin järjestää liiketoimintaansa voidaan asiakkaan henkilötiedot luovuttaa ostajille tai näiden neuvonantajille. Mikäli asiakas ei ole tätä kieltänyt, voi palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Palveluntarjoajana voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille sen ollessa tarpeellista sopimuksen ehtojen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdolliset rikkomusten tutkimiseksi, taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Palvelumme kehittyvät jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 24.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli siirrämme tietoja EU:n tai ETA-alueem ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tämä sivusto sisältää linkkejä toisille sivustoille. Huomioittehan, että emme ole vastuussa toisten sivustojen yksityiskäytännöistä – tämä yksityiskäytäntö koskee vain tiedon keruuta tämän sivuston nimissä.

Ota meihin yhteyttä

Käyttämällä Ravintola Siron sivustoa, annat luvan kyseisten henkilötietojen  keräämiseen ja käyttämiseen yllä mainituilla tavoilla. Mikäli teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa yksityisyyskäytännöstä, tämän sivuston toiminnasta tai omasta toiminnastanne sivuston kanssa, lähetäthän sähköpostia osoitteeseen info@ravintolasiro.fi

Rekisterinpitäjä: Ravintola Siro

Y-tunnus: 2556001-2

Osoite: Linnankatu 17, 20100 Turku 

Yhteyshenkilö: Fanny Mäkelä

Yhteyshenkilön yhteystiedot: info@ravintolasiro.fi 

Puh. 050 3531856